મફત શિપિંગ
Panier 0

Un nouveau produit dans la Collection "La Cuisine Pratique"

બીબામાં પૅનકૅક્સ મોલ્ડ સિલિકોન બીબામાં નવીનતા રસોડું સાધન પેનકેક પેનકેક નિર્માતા મલિનન્ટ પેનકેક રસોડામાં વાસણો

Alerte Rouge ! Nous venons d'ajouter une nouvelle référence à notre collection "La Cuisine Pratique" : le Pancake Maker !

Tu as déjà rêvé de faire de très jolis pancakes, tous de la même forme et de la même épaisseur ? C'est maintenant possible avec ce très pratique moule en silicone te permettant de réaliser 7 pancakes en un coup de cuillère !

Pancake Maker | Pancake Malin

"J'aime pas les pancakes!"

Ce moule est quand même fait pour toi! Si si je te jure ! Car tu peux aussi utiliser ce moule pour faire des mini omelettes, des petites galettes de pommes de terre, de légumes, etc... bref fais preuve d'imagination !

Plus d'info sur ce produit en cliquant આઇસીઆઇ.અગાઉના લેખ આગળનો લેખ


એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરતા પહેલા મંજૂર થયેલ હોવી જ જોઇએ

પાછા ટોચ પર