મફત શિપિંગ
Panier 0

સમાચાર — De l'Eau Pour Tous

"બધા માટે પાણી" પ્રોજેક્ટની પ્રથમ અસરો

ધર્માદા ચેરિટી વૉટર બધા માટે પાણી ડોન પીવાનું પાણી મોઝામ્બિક સમાચાર

Comme vous le savez nous avons mis en place il y a quelques semaines le projet "De l'Eau pour Tous" (si vous n'êtes pas courant, lisez ceci). 5% de chaque commande passée sur notre site www.outilsdecuisine.com est automatiquement reversé à l'organisation Charity Water qui oeuvre pour donner accès à l'eau potable à l'ensemble de l'humanité. Nos (et donc vos!) premiers efforts sont récompensés puisque nous venons de recevoir un email de leur part nous expliquant que les fonds servent actuellement à financer un projet au Mozambique. Comme ils nous l'expliquent : "Le Mozambique a connu une guerre civile qui a...

વધુ →

પાછા ટોચ પર